История

Основателите

ЮНАЙТЕД БРАНДС все още е млада компания - ние започнахме своето пътуване през 1999 г. в Прага, Чехия, когато компанията беше създадена и отвори първите офиси. От началото до днес изминахме дълго и забележително пътешествие

  • Разширихме бизнеса си в следните страни: Словакия и България
  • Създадохме няколко съвместни предприятия с логистични партньори, за да осигурим ефективни доставки и дистрибуция
  • Отворихме няколко високоразвити логистични центъра
  • Изградихме дългосрочни партньорства с нашите клиенти и доставчици

Факти и цифри

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СВЯТ

ЮНАЙТЕД БРАНДС има повече от 1500 клиенти в 10 държави. Клиентите се възползват от нашата дистрибуция и експертиза за гамата от вина и спиртни напитки, както и от портфолио, съобразено с нуждите на конкретни пазари. Ние работим с вериги супермаркети, складове, специализирани магазини за вино и ХоРеКа канала.

ПОГЛЕД НА ПАЗАРА НА ДРЕБНО

Продуктовото портфолио на ЮНАЙТЕД БРАНДС включва повече от 500 международни вина и спиртни напитки, закупувани директно от производителите. Портфолиото ни е адаптирано към нуждите на различните пазари, с които работим. На всеки от нашите пазари ние осигуряваме достъпността на вината навсякъде, където потребителите ги искат.

Партньорство

ЮНАЙТЕД БРАНДС поддържа търговски отношения в много страни в Източна Европа с дъщерни дружества и холдингови компании. Нашият дългогодишен опит е основата, върху която съвместно разработваме ефективни решения за дистрибуция и търговия на дребно. За да осигурим устойчиво развитие, докато разработваме нови пазари, ЮНАЙТЕД БРАНДС продължаваме да сключваме изключителни партньорства в дългосрочен план, които са от полза и за двете страни.

В този процес съчетаваме дългогодишния си опит на пазара на дребно, с познанията на нашите партньори за регионалните пазари. В момента ЮНАЙТЕД БРАНДС оперира в 10 държави.

Корпоративни цели

НАШАТА ВИЗИЯ

Визията от самото начало e да станем първият избор в областта си на пазарите, на които оперираме.

НАШАТА МИСИЯ

Ние обичаме вина и спиртни напитки! Ние живеем за вина и спиртни напитки!

ЗА ДА ОТКРИЕТЕ ПЪТЯ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ДЕСТИНАЦИЯТА

За да останем на прав път и да управляваме компанията безопасно в бъдещето и през бурните времена, сме си поставили определени цели. Тези цели определят ориентацията и стремежите на ЮНАЙТЕД БРАНДС, като същевременно дават усещане на посоката на всички служители.

  • Искаме да останем финансово независима компания в дългосрочен план
  • За всяка фискална година определяме цели, които ще ни позволят да разширяваме активите на дружествата и да финансираме бъдещо развитие
  • Ние се фокусираме върху основните бизнес области на национални и международни пазари на дребно, като постоянно развиваме нашия бизнес модел на дистрибуция
  • Работим в стремеж да задържаме позицията си на водеща компания в дистрибуцията в дългосрочен план
  • Стремим се да работим в интерес, както на нашите партньори, така и наш, прилагайки нашия бизнес модел

Къде работим

От нашия централен офис в Модлетиче (близо до Прага) в Чехия развиваме нашия бизнес в сътрудничество с нашите филиали в Словакия и България.