Информация за обработка лични данни за посетители на сайта

Тази информация за обработката на лични данни се отнася за данните на посетителите на уебсайта (наричан "Посетител"), обработен от Юнайтед Брандс, ID: 25757270, седалище Modletice 98, Modletice 251 01, регистрирани в Търговския регистър в Общински съд в Прага C 67492 като администратор („Администратор“).

Цялата лична информация, съобщена на администратора на лични данни, е поверителна и ще се използва само за целите, изброени по-долу.

Администраторът обработва следната лична информация, за да изпълни договорните задължения и да изпрати информация за офертите на посетителите за техен интерес (по желание на посетителя):

 1. Име и фамилия
 2. Имейл адрес

Личните данни се събират и обработват, ако формулярът за контакт е попълнен. Тези данни се използват единствено с цел да бъде отговарено на запитвания, получени във формулярите за контакт и не се обработват по друг начин или с друга цел.

Поради законви причини Администраторът обработва директно информацията за контакт като Посетителя се приема като клиент, който е заинтересуван от изпращане на търговски съобщения.

Личните данни на посетителя ще бъдат обработвани за срока на договора и за следващите 3 години.

Личните данни могат да се споделят със следните лица:

 1. други доставчици (напр. спедитори и др.) за поддържане на клиентската документация;
 2. за счетоводни цели;
 3. с търговски представители;
 4. уеб администратора на уебсайта;
 5. административни органи и други публични органи с цел изпълнение на законовите задължения на Администратора.

Личните данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с приложимия закон. Обработката на личните данни се извършва ръчно и автоматично в електронни информационни системи, или в електронен или на хартиен носител, винаги с висока техническа и организационна сигурност.

В допълнение, събирането и обработката на посочените данни се извършва на уебсайта и не са свързани с посочените горе данни:

A) Файлове за вход на сървъра

Всеки път, когато посещавате нашата интернет страница от вашия интернет браузър, така наречените протоколи за данни се съхраняват на нашия уебсайт. Те съдържат следната информация:

 • дата на достъп и час
 • IP адрес (Интернет протокол - адрес за прехвърляне на данни)
 • тип браузър
 • версия на браузъра
 • операционна система
 • източник (откъде сте дошли от нашия сайт)
 • посещения на страници (кои страници сте влезли)

Данните във файлове, съхранявани на сървъри, се анонимни и се обработват за следните цели:

 • осигуряване на правилна връзка за създаване на уебсайт
 • осигуряване на удобно използване на нашия уебсайт
 • оценка на безопасността и стабилността на системата
 • други административни цели

B) БИСКВИТКИ / GOOGLE ANALYTICS

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализи, предоставена от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и ви позволяват да анализирате използването на уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитката за използването на този уебсайт, обикновено се прехвърля на сървър на Google в Съединените щати и се съхранява там. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US

Ние използваме следните бисквитки:

Бисквитка Обозначение Информация
Google-Analytics _ga, _gat, _gid https://developers.google.com/analytics/devguides/dollection/analyticsjs/cookie-usage
Nette nette-samesite, io Бисквитка, която Nette.org използва, за да индентифицира една сесия. Ние я използваме, за да запазим линк към предишната страца и да съхраняваме информация за възраста на страницата.
PHP PHPSESSID Биксвитка, която е базирана на PHP. Това е основен идентификатро за вариациите на сесиите. https://cookiepedia.co.uk/cookies/PHPSESSID

За повече информация относно условията за ползване на Google и защитата на данните, моля, посетете: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/bg/, респ. https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=bg&ref_topic=1008008.

Личните данни на този посетител ще бъдат обработвани за 3 години

ПРАВА НА ПОСЕТИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Администраторът е длъжен да информира Посетителя без излишно забавяне за целта на обработването, обработваните лични данни или техните категории, включително цялата налична информация за техния източник, получатели или категории получатели, както и информация за естеството на автоматизираната обработка, ако данните се използват за вземане на решение относно правата на субекта на данните.
 2. Посетителят има право да поиска изтриването на лични данни, съобщени на Администратора.
 3. В случай на нарушение на личните данни, Администраторът незабавно уведомява посетителя за такова нарушение и предприема всички необходими мерки, за да сведе до минимум последствията от нарушението.
 4. Ако Посетителят счита, че Администраторът обработва личните му данни в нарушение на защитата на личния му живот или в нарушение на закона, той има право да поиска обяснение и / или да го поиска / тя да премахне незаконното състояние; да блокира, коригира, допълва или унищожава лична информация. Той може също така да се свърже директно със Службата за защита на личните данни с предложенията си.