Informace o zpracování osobních údajů pro návštěvníky webu

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje návštěvníků webu (dále jen „Návštěvník“) zpracovávané společností UNITED BRANDS,s.r.o., IČ: 25757270, se sídlem Modletice 98, Modletice 251 01, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze po spisovou značkou C 67492 jako správcem (dále jen „Správce“).

Veškeré osobní údaje sdělené Správci osobních údajů jsou důvěrné a budou použity pouze k účelům uvedeným níže.

Správce zpracovává následující osobní údaje za účelem plnění smluvních povinností a za účelem zasílání informací o nabídkách pro návštěvníky webu z důvodu oprávněného zájmu (na základě vlastního požadavku návštěvníka):

 1. jméno a příjmení
 2. e-mailovou adresu

Osobní údaje jsou mj. zjišťovány a zpracovávány v případě vyplnění kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou využívány pouze za účelem zodpovězení požadavku z kontaktního formuláře a nejsou žádným dalším způsobem zpracovávány.

Z důvodu oprávněného zájmu Správce zpracovává kontaktní údaje svých Návštěvníků, kteří jsou současně zákazníky správce také za účelem zasílání obchodních sdělení.

Tyto osobní údaje Návštěvníka budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a následně po dobu 3 let.

Osobní údaje mohou být předávány následujícím zpracovatelům:

 1. dalším dodavatelům (např. dopravcům atp.), za účelem vedení evidence zákazníků;
 2. za účelem zpracování účetnictví;
 3. obchodním zástupcům;
 4. správci webových stránek za účelem jejich provozování;
 5. správním úřadům a jiným vykonavatelům veřejné moci za účelem plnění zákonných povinností Správce.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

Na webových stránkách dochází dále k následujícím shromažďováním a zpracováním jež, nejsou s výše uvedenými údaji nijak propojeny:

A) Přihlašovací soubory serveru

Při každé návštěvě našeho internetového výstupu z Vašeho internetového prohlížeče jsou na našem webu ukládány tzv. datové protokoly. Ty obsahují následující údaje:

 • datum přístupu a čas
 • IP-adresu adresa (internetový protokol – adresa k přenosu dat)
 • typ prohlížeče
 • verzi prohlížeče
 • operační systém
 • zdroj (odkud jste na naši stránku přišli)
 • přístupy na stránku (na jaké stránky jste se přihlásili)

Údaje v souborech uložených na serverech jsou anonymizované a jsou zpracovávány pro následující účely:

 • poskytování bezproblémového spojení pro vytvoření webové stránky
 • poskytování komfortního využívání naší webové stránky
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému
 • další administrativní účely

Přihlašovací soubory jsou ukládány od dalších údajů Návštěvníků odděleně a nejsou používány pro statistické účely či vyhodnocování. Tyto údaje nejsou systematicky zpracovány ve spojitosti s výše

B) Cookies / Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou na Vašem počítači ukládány a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vytvářené prostřednictvím cookie o Vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Používáme následující cookies:

Cookie Označení Informace
Google-Analytics _ga, _gat, _gid https://developers.google.com/analytics/devguides/dollection/analyticsjs/cookie-usage
Nette nette-samesite, io Cookie které používá framework Nette.org pro identifikaci seance (session). Používáme je pro uložení odkazu na předchozí stránku a k uložení informací ze stránky kontroly věku.
PHP PHPSESSID Cookie generovaná aplikace založenými na PHP. Jde o základní identifikátor pro uložení uživatelských proměnných seance (session). https://cookiepedia.co.uk/cookies/PHPSESSID

Bližší informace k podmínkám užívání a k ochraně dat ze strany Google najdete na: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/, resp. na: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=cs&ref_topic=1008008.

Tyto osobní údaje Návštěvníka budou zpracovávány po dobu 3 let.

Práva Návštěvníka ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

 1. Správce je povinen Návštěvníkovi bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.
 2. Návštěvník je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.
 3. V případě porušení ochrany osobních údajů návštěvníka Správce bezodkladně návštěvníka o takovém porušení informuje a učiní všechna potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.
 4. Pokud se Návštěvník domnívá, že Správce jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.