Slovensko

V prípade otázok, návrhov, alebo ak chcete získať viac informácií o UNITED BRANDS, prosím kontaktuje nás prostredníctvom kontaktného formulára. Spätne Vás kontaktujeme v čo najkratšom termíne.

UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o.
Lieskovská cesta 126
SK – 962 21 Lieskovec, okr. Zvolen

Tel.: +421 455 323 301

E-Mail:
asistent@unitedbrands.sk

Tiráž

UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o.

Email: asistent@unitedbrands.sk
Právna forma: Ltd. / s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Lieskovská cesta 126, SK – 962 21 Lieskovec, okr. Zvolen
Spoločnosť je registrovaná na Krajskom súde SR, Vložka: 6926/S
DIČ: SK 2020094714

Generálny manažér: Manfred Röhlich
Prokurista: Michal Nedeliak

Pravidelne overujeme a aktualizujeme informácie na našich webových stránkach. Napriek tejto snahe je možné, že časom došlo ku nejakým zmenám.

UNITED BRANDS neakceptuje zodpovednosť ani neposkytuje žiadnu záruku, že informácie sú vždy aktuálne, správne a/alebo úplné. To isté platí pre všetky ostatné webové stránky, na ktoré sa odkazuje prostredníctvom hypertextových odkazov. UNITED BRANDS nezodpovedá za obsah týchto webových stránok. UNITED BRANDS si vyhradzuje právo uskutočniť zmeny poskytovaných informácií.

Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom.